ZIEMIA-MARTYNKA WAWRZYNIAK

„Ziemia” jest społecznym projektem artystycznym, powstającym we współpracy  z  mieszkańcami Nowojorskiej dzielnicy – Greenpoint. Dzieło przyjmie postać ceramicznej kuli umieszczonej w specjalnie wydzielonej przestrzeni  Parku McGorlick. Ideą projektu jest budowanie wspólnoty międzykulturowej w tej wieloetnicznej dzielnicy, stworzenie symbolu odzwierciedlającego tęsknotę emigrantów do ich ojczyzn.

IMG_6535.JPG

Żyjemy w czasach ogromnych zmian demograficznych na Greenpoincie. Wielu członków tutejszej społeczności zmienia miejsce zamieszkania , w dużej mierze są to Polacy. W ostatnich latach obserwujemy coraz większą liczbę przesiedleń na świecie,dlatego  powinniśmy kłaść większy nacisk na pokazanie tych wędrówek ludów nie tylko w skali całej planety, lecz również w skali lokalnej. Zjawisko to, łączy i dotyczy nas wszystkich.

Zapraszam członków polskiej społeczności do wzięcia udziału w tym unikatowym projekcie. Uczestnictwo polega na zebraniu szklanki gleby  z miejsc o znaczeniu sentymentalnym.Może to być na przykład ziemia z ogrodu naszego dzieciństwa lub okolic naszego domu w Polsce. Symboliczną bazą projektu jest powrót do swoich polskich korzeni, szczególnie do konkretnej „małej ojczyzny” czyli miejsca z którym się najmocniej utożsamiamy. Z ziemi zebranej od uczestników zostanie wykonana glazura która pokryje kulę wypaloną z Greenpointckiej gliny. Pomnik powstanie w centrum łąki Parku McGorlick , na której zasadzimy rośliny występujące dziko w Polsce i na północno wschodnimterenie Stanów Zjednoczonych.

Powstanie pomnik-symbol etnicznej przeszłości. Oryginalne cząsteczki ziemiz poszczególnych, małych ojczyzn, symbolizujące przeszłość imigrantów, zostaną połączone (niczym różne grupy etniczne w amerykańskim tyglu), a następnie wtopione w ceramiczną kulę, ziemski glob wykonaną z gliny wydobytej w dzielnicy Greenpoint, z miejsca w którym obecnie żyją. Dodatkowo będzie to symbolizować połączenie z Matką Ziemią, znajdujące u podstaw doświadczenia wędrówki i zakorzenienia się w nowej ojczyźnie każdego człowieka. Rzeźba stanie się miejscem przyjaznych oddziaływań międzykulturowych, stymulowanych poprzez szereg zajęć i spotkań organizowanych w Parku McGorlick.

SZCZEGÓŁY

B9DA86AC-180F-4716-8DB8-6E54543C5B32 (1).JPG

Mieszkańcy Greenpointu sa zaproszeni o pobranie i przesłanie szklanki ziemi z konkretnych miejsc, mających dla nich ogromne znaczenie emocjonalne. Będę nagrywała rozmowę z każdym uczestnikiem projektu „Ziemia”, w której wyjaśni, dlaczego akurat to miejsce jest tak ważne. Nagrania te będą dostępne do odsłuchania na wystawie w galerii wraz z mapą, na której zostaną zaznaczone współrzędne geograficzne poszczególnych małych ojczyzn. Uczestnicy, których próbki gleby pochodzą ze Stanów Zjednoczonych, proszeni sa o przesłanie jej bezpośrednio do Nowego Jorku. Transport próbki gleby z terytorium Rzeczypospolitej Polski, jej dawnych Kresów i innych skupisk Polaków w Starym Świecie bjest możliwe dzięki pozwoleniu wydanemu przez USDA. Próbki z Europy zostaną wypalone i poddane badaniom naukowym na Wydziale Chemicznym nowojorskiego Lehman Collage. Planuję podróż do Polski, by osobiście zebrać glebę w imieniu tych Amerykanów polskiego pochodzenia, którzy nie są w stanie zrobić tego samodzielnie.

Zaangażowanie Polonii w tworzeniu projektu „Ziemia” winno pociągnąć za sobą nie tylko sentymentalny lecz również leczniczy proces, który pomoże zaakceptować los imigrantów. Pomnik stanie sie centrum towarzyskim, ulubionym miejscem spotkań, zachęcajacym do wymiany międzykulturowej, wielu refleksji i rozmów na temat imigracji oraz ludzkich związków ze światem przyrody. Działalność ta odwołuje się do historii Greenpointu